vissza               

Tel: 06/1/224-6700/274      osztas.anett@btk.mta.hu

 

Osztás Anett

MTA fiatal kutatói ösztöndíjas

 

Szakterület:

A Kárpát-medence késő neolitikuma, korai rézkora, a lengyeli kultúra körárkainak kutatása


Szakmai önéletrajz:

1994-2001
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Végzettség:
1999 latin-C szak
2000 történelem szak
2001 régészet szak

2006-2008 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtani és Őslénytani Tanszéke, Geoarcheológia Posztgraduális Képzés

Végzettség:
2008 geoarcheológiai szakértő

Ásatásokon való részvétel:

1997-2002, egyetemi hallgató
Csongrád megyei tervásatásokon (Ópusztaszeren, szegedi Vár), az M5-ös autópálya építését megelőző feltárásokon való részvétel (Csengele-Bogárhát, Kistelek-Perczel, Kistelek-Meggyes lelőhelyeken, ásatásvezetők: Vályi Katalin és Horváth Ferenc)

2002-2003, beosztott régész
Az M7-es autópálya építését megelőző feltárás Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő lelőhelyen (ásatásvezetők: Marton Tibor, Oross Krisztián)


Alsónyék-Bátaszék   Alsónyék-Bátaszék -  neolit ház cölöpszerkezete   Alsónyék-Bátaszék - neolit lelőhely télen

2003, ásatásvezető régész
Az M7-es autópálya építés közbeni leletmentése Szólád-Kisaszó lelőhelyen (a lengyeli kultúra körárkának feltárása)

2003–2006, beosztott régész
Az M5-ös autópálya építését megelőző feltárások Csongrád megyében (ásatásvezetők: Vályi Katalin és Horváth Ferenc), az előkerült leletanyag leltározása
Ópusztaszer: a középkori kolostor ásatása

2006-2007, ásatásvezető régész
Az M6-os autópálya építését megelőző feltárás Tolna megyében Alsónyék–Kanizsa-dűlő lelőhelyen (a lengyeli kultúra telepe és temetője, ásatásvezető munkatárs: Zalai-Gaál István)

2008-2009, ásatásvezető régész
Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások Alsónyék-Bátaszéken (M6 TO 5603/1, Bátaszék–Mérnökségi Telep; M6 TO 5603/1, Bátaszék–56-os út; M6 TO 010/B, Alsónyék–Kanizsa-dűlő, munkatársak: Boldog Zoltán, Koós István, Szarka József)
Alsónyék-Bátaszék - sírcsoport

Tanulmányok

Osztás A.: Adatok Alsónyék–Kanizsa-dűlő régészeti geológiájához. Egyetemi szakdolgozat, SZTE TTK Földtani és Őslénytani Tanszéke Geoarcheológia Posztgraduális Képzés, 2008.

Osztás A. – Marton T. – Sófalvi A.: Szólád-Kisaszó. In: Honti et al.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002-2003). Előzetes jelentés III. SMK 16 (2004) 61-63

Zalai-Gaál I. – Osztás A.: A lengyeli kultúra települése és temetője Alsónyék–Kanizsa-dűlőben. In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti Tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 245-254

I. Zalai-Gaál – E. Gál – K. Köhler – A. Osztás: Eberhauerschmuck und Schweinekiefer-Beigaben in den neolithischen und kupferzeitlichen Bestattungssitten des Karpatenbeckens. ActaArchHung 60 (2009) 303-355

I. Zalai-Gaál – A. Osztás: Neue Aspekte zur Erforschung des Neolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Gräberfeld der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: V. Becker – M. Thomas – A. Wolf-Schuler (Hrsg.), Zeiten - Kulturen - Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. ZAKS Bd. 17. Langenweißbach 2009, 111-139

I. Zalai-Gaál – K. Köhler – A. Osztás: Zur Typologie und Stellung von Kulttischchen der Lengyel-Kultur im Mittel- und Südosteuropäischen Neolithikum. ActaArchHung 61 (2010) 305-380

Bánffy, E. – Marton, T. – Osztás, A.: Early Neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék. In: Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture (ed. Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky), Kraków-Budapest 2010 37-51

I. Zalai-Gaál – E. Gál – K. Köhler – A. Osztás: „Ins Jenseits begleitend”: Hundemitbestattungen der Lengyel-Kultur von Alsónyék-Bátaszék. ActaArchHung 62 (2011) 29-74

I. Zalai-Gaál – E. Gál – K. Köhler – A. Osztás: Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: Dechsel, Axt, Beil & Co – Werkzeug, Waffe, Kultgegenstand? Aktuelles aus der Neolithforschung. Beiträge der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Werkzeuge und Waffen im Archäologischen Zentrum Hitzacker 2010 und Aktuelles (Hrsg. H.-J. Beier, R. Einicke, E. Biermann). Langenweissbach 2011. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63. Varia Neolithica VII, 65-83

Konferencia előadás:

Marton, T. – Osztás, A.: A Lengyel enclosure on the site of Szólád (Southern Transdanubia). Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic Conference - Krakow, 2006

Gördülő idő konferencia – Kaposvár, 2007
Osztás A.: A lengyeli kultúra körárka Szóládon

Osztás, A.: The Lengyel Culture in Alsónyék (SE-Transdanubia).
Europian Association of Archaelogists 13th Annual Meeting - Zadar, 2007

Bánffy, E. – Marton, T. – Osztás, A.: Early Neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék, First report. Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. EU Specific Targetet research project “FEPRE”. Institute of Archaeological Sciences of the Budapest University (ELTE) and Jagiellonian University – Institute of Archaeology Krakow, 2009

A. Osztás – E. Bánffy – E. Gál – J. Jakucs – K. Köhler – T. Marton – É. Nyerges – K. Oross – G. Serlegi – K. Somogyi – I. Zalai-Gaál : A major site in Neolithic Europe: Alsónyék-Bátaszék, Southeastern Transdanubia (Hungary). 18th Neolithic Seminar: Cultural and Social Identities in Eurasian Mesolithic and Neolithic. Department of Archaeology Faculty of Arts Ljubljana University, 2011. november 11-12