Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Alapadatok

Kovács Gyöngyi

beosztás: tudományos főmunkatárs, igazgatói megbízott

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: kora újkor (török kor)

telefon: +3612246700/4267

email: kovacs.gyongyi@btk.mta.hu

Életrajz

születési év:

1957

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1981: régészet–török szak

tudományos fokozat:

1997: ELTE BTK, PhD

1984: ELTE BTK, egyetemi doktor (dr. univ.)

munkahelyek, beosztások:

2012– : MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos főmunkatárs, igazgatói megbízott

1997–2011: MTA Régészeti Intézete, tudományos főmunkatárs

1987–1996: MTA Régészeti Intézete, tudományos munkatárs

1985: Törökország, Ankarai Egyetem

1980–1986: Damjanich János Múzeum, Szolnok, régész-muzeológus

tagságok:

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (választmányi tag)

Magyar Régészszövetség

ICOM

Castrum Bene Egyesület

 

díjak, kitüntetések:

2016: Schönvisner-díj

Publikációk

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban:

válogatott bibliográfia:

könyv:

1. Kovács.Gy.: Török kerámia Szolnokon (Turkish Pottery from Szolnok). Szolnok 1984. (Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 30–31.)

tanulmányok, közlemények:

2. Kovács Gy. – Rózsás M.: A barcsi török palánkvár (Türkische Plankenfestung in Barcs). Somogyi Múzeumok Közleményei 12 (1996) 163–182.

3. Kovács Gy. – Pálffy G. – Vándor L.: A régészeti és az írott források összevetésének lehetőségeiről: a bajcsai vár (1578–1600) kutatásának újabb eredményei – Archäologische und Schriftliche Quellen im Vergleich: neuere Ergebnisse der Erforschung der Grenzburg Weitschawar (Bajcsavár). ArchÉrt 125 (1998/2000) [2002] 85–119.

4. Kovács, Gy.: Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed.: I. Gerelyes. Budapest 2005, 69–86.

5. Kovács Gy.: Ottoman Military Architecture in Hungary. In: Thirthteenth International Congress of Turkish Art [Budapest 2007]. Eds.: G. Dávid and I. Gerelyes. Budapest 2009, 375–392.

6. Kovács Gy.: A magyarországi oszmán-török régészet új eredményei: áttekintés a Dráva menti kutatások kapcsán (New findings in the Ottoman-Turkish Archaeology in Hungary: topics highlighted by research work along the river Drava. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary. I–II. Szerk.: Benkő E. – Kovács Gy. Budapest 2010. II: 757–781.

7. Kovács, Gy.: Turkish, Balkan, and Far Eastern Ceramics in Ottoman Hungary. In: Exhibition on Ottoman Art. 16th–17th-century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Eds.: M. Baha Tanman et al. Istanbul 2010, 91–99.

tanulmánykötet:

8. Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében [Weitschawar / Bajcsa-Vár. A Styrien fortification from the second half of the 16th century in Hungary]. Szerk.: Kovács Gy. Zalaegerszeg: Zala megyei Múzeumok Igazgatósága 2002. pp. 259.

9. Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Eds.: I. Gerelyes – Gy. Kovács. Budapest: Hungarian National Museum 2003. pp. 412. (Opuscula Hungarica III.)

10. A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary. I–II. Szerk.: Benkő E. – Kovács Gy. Budapest: MTA Régészeti Intézete 2010. pp. 953.

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

Kutatás

kutatási terület:

1. magyarországi oszmán-török hódoltság régészete

2. oszmán-török építészeti és tárgyi emlékek

3. kora újkori tárgyi emlékanyag

kutatási tevékenység:

1. Török kori leletegyüttesek feldolgozása (1998–2001) OTKA-pályázat (témavezető)

2. A bajcsai vár (1578–1600) kerámiája (2002–2006) OTKA-pályázat (témavezető)

3. Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (2008–2012) OTKA (témavezető, kutató csoport tagjai Miklós Zsuzsa, Zatykó Csilla, Sümegi Pál, Bartosiewicz  László, Gál Erika, Tóth János Attila).  A pályázat futamideje alatt különféle kutatási módok segítségével vizsgáltuk a Dél-Dunántúl kisebb régióiban a középkori és kora újkori (14-17. századi) környezettörténet, vár- és településszerkezet, valamint anyagi kultúra egyes kérdéseit, részben új megközelítési formákkal.

4. Pest megye őskori és középkori várai (2014–2017) OTKA (témavezető, korábban Miklós Zsuzsa, a kutató csoport tagjai Benkő Elek, Kulcsár Gabriella). A megyében jelenleg mintegy 100 őskori és középkori vár ismert (földvár és kővár). Miklós Zsuzsa 2014 májusában bekövetkezett tragikus halálát követően a Régészeti Intézet vállalta a pályázathoz kapcsolódó – részben az MRT Pest megyei kutatásaiból kinövő kutatásainak befejezését.

 

1. Magyarország Régészeti Topográfiája (1987– ) OTKA (témavezető Torma István)(résztvevő)

2. Keleti kerámia a hódoltságban (2002–2005) OTKA (témavezető Gerelyes Ibolya, MNM)(résztvevő)

3. A középkori Kárpát-medence környezettörténete (2014–2018) OTKA (témavezető Benkő Elek).

A pályázat több tudományág (történettudomány, régészet, geológia, biológia, környezet- és klímakutatás) együttműködésével a középkori Kárpát-medence környezettörténetének átfogó elemzésére törekszik, a magyar honfoglalás korától a kora újkorig terjedő időszakban (résztvevő)

ásatási tevékenység:

A) 1980–1986: Jász-Nagykun-Szolnok megyei ásatások (részben résztvevőként)

Jászberény-Hajtai homokbánya, Nagyrév-Zsidóhalom, Kengyel-Halastó, Törökszentmiklós-Rózsa tér és Plébánia-kert, Rákóczifalva-Kastélydomb, Törökszentmiklós-Szenttamás, Szolnok-Zagyvapart

B) 1987–1991: az MRT keretén belül

1987–1991 terepbejárások: kunszentmártoni járás (Jász-Nagykun-Szolnok m.) területén, a Damjanich János Múzeum régészeivel közös program keretében

1987–1988 szondázó ásatás: Tiszainoka-Csonkatorony (középkori templom és templom körüli temető)

C) 1982–2014: török hódoltsági helyszínek kutatása

1982–1983 Törökszentmiklós-Rózsa tér, Plébánia-kert (török palánkvár, szondázó ásatás)

1984 Törökkoppány-Belterület (török palánkvár, szondázó ásatás)

1989–1994, 2002–2003 Barcs-Belterület (török palánkvár, szondázó ásatás)

1995–2001 Nagykanizsa-Bajcsavár (stájer építésű palánkvár) Vándor Lászlóval közösen

2004 Zsámbék-Törökkút (szondázó ásatás)

1996– Csókakő-Vár (13–17. századi kővár, dzsámi) Hatházi Gáborral közösen

oktatási tevékenység:

Előadások, féléves szakmai gyakorlatok, szakdolgozati témavezetés, PhD opponensi vélemények és részvétel vizsgabizottságokban (ELTE)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia