MTA Régészeti Intézet - Archeogenetikai Laboratórium

Lezárt projektek

Aktuális kutatási témák

Bronzkori társadalmak genetikai kutatása

Érd Kiss Viktória Lendület programjának részeként bronzkori tömegsírokba (Érd, Balatonkeresztúr) temetett egyének genetikai kapcsolatait kutatjuk. Eszközeink a mitokondriális és a sejtmagi genom új generációs típusú (NGS) szekvenálása.

A projektben dolgozó munkatársak: Kiss Viktória, Szeverényi Vajk, Kulcsár Gabriella, Köhler Kitti, Mende Balázs G., Pósa Annamária (MTA BTK Régészeti Intézet), Hajdu Tamás (ELTE TTK), Fábián Szilvia (MNM)

Partner intézmények: MTM Embertani Tár


Ló háziasításának genetikai kutatása

Pzsevalszkij ló Dr. Gál Erika "A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig" című OTKA NF 104792 számú pályázatának keretében 4000-7500 éves lovakat vizsgálunk a Kárpát-medencéből. Hibridizációs befogáson alapuló módszerrel teljes mitokondriális genomokat és az egykor élt állatok szőrzetszínét meghatározó géneket vizsgálunk abból az időszakból, amikor az első háziasított lovak megjelentek. Kutatásunk alapvető kérdése, hogy vajon a steppéről hozták-e az első háziasított lovakat, vagy helyben törtek-e be vadlovakat a késő rézkori-kora bronzkori Kárpát-medencében élt közösségek.

A projektben dolgozó munkatársak: Gál Erika, Mende Balázs G., Szécsényi-Nagy Anna, Gerber Dániel (MTA BTK Régészeti Intézet)

A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere:
Közép-Urál régiója

Uelgi Régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások alcímmel 2012-ben indult OTKA projektet (OTKA 106369) dr. Türk Attila vezeti.
A magyar népesség eredetét az Közép-Urál vidékéről eredeztetik a kutatók, amely régióban magyar kutatók részvételével 2010-óta folynak feltárások Ujelgi temetőjéban Szergej Botalov vezetésével. Laboratóriumunk Ujelgi temetőjéből feltárt emberi maradványok anyai DNS állományát kutatja, teljes mitokondriális genom szinten.

A magyar őstörténeti kutatások újabb régészeti eredményeiről itt olvashat.

A projektben dolgozó munkatársak: dr. Türk Attila (PPKE), Mende Balázs Gusztáv, Stégmár Balázs, Csáky Veronika (MTA BTK Régészeti Intézet)

Partner intézmények: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészeti Tanszék


Kulturális átalakulások genomikai kutatása a Kárpát-medence 4000 éves őstörténetéből

proc Az Őstörténeti Genom projekt a Kárpát-medencében a Kr. e. 6000-2000 közötti időszakban (kora neolitikumtól a kora bronzkor végéig) élt populációk történetére fókuszál. Közel az összes régészeti kultúrát megvizsgáljuk ebből az időintervallumból, az őket alkotó embereken keresztül. A projekt populációk genetikai összetételét és esetleges keveredéseit kutatja, részleteiben rekonstruálva a Kárpát-medence őskorának 4000 éves népesedéstörténetét. Eszközünk az új generációs szekvenálás (NGS), amellyel közel 160 egyén DNS állományát teszteljük a teljes mitokondriális genom és közel 300 sejtmagi DNS pozíció vizsgálatával, majd a jó megtartású humán minták genomjaiból mintegy egymillió egypontos polimorfizmust (SNP) elemzünk.
A 2015-ben indult kutatást az első eredmények ismeretében bővítettük a középső és késő bronzkor vizsgálatára is, további 60 mintát vonva be az analízisbe.
Projekt időtartama: 2015. április- 2017. december.

A projektben dolgozó intézeti munkatársak: Mende Balázs Gusztáv, Szécsényi-Nagy Anna, Kulcsár Gabriella, Kiss Viktória, Bondár Mária, Oross Krisztián, Jakucs János, Köhler Kitti (MTA BTK Régészeti Intézet).

Külföldi partnerintézmények:

 • Department of Genetics, Harvard Medical School (prof. dr. David Reich)
 • Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena (dr. Wolfgang Haak)
 • Institute for Prehistory and Archaeological Science and Hightech Research Center, University of Basel, Basel
 • Danube Private University, Center of Natural and Cultural History of Teeth, Krems (prof. dr. Kurt W. Alt)
 • Deutsches Archaeologisches Institut, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt (prof. dr. Bánffy Eszter)


  Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások

  Dr. Vida Tivadar vezette OTKA projekt (NN 113157) 2014-ben indult. Laborunk avar kori, kiemelkedően gazdag mellékletekkel (pl. arany veretes karddal) eltemetett személyek rokonsági vizsgálatait végzi el. A kutatás alapkérdése, hogy milyen családi kapcsolatok fűzték egymáshoz az avar kaganátus temetési rítus tekintetében legelőkelőbbnek minősülő személyeit? A kutatás populáció genetikai irányú kibővítésével pedig a kora avar korban feltételezhető népességbevándorlást szeretnénk nyomon követni. Vizsgálati módszereink között szerepel a teljes mitkondriális genom NGS alapú szekvenálása és a sejtmagi genom 1,24 millió polimorfizmusának analízise is.

  Kutatásban résztvevő munkatársak: Vida Tivadar, Szécsényi-Nagy Anna, Csáky Veronika, Mende Balázs Gusztáv (MTA BTK Régészeti Intézet)

  Együttműködő magyarországi partnerintézmények: TTM Embertani Tár, Szegedi Tudományegyetem TTK Embertani Tanszék, ELTE BTK Régészeti Intézet

  Külföldi partnerintézmény:

 • Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena (prof. dr. Johannes Krause)

 • Főoldal

  Honlap utolsó frissítése:
  2017.03.20.